BİLFEN OKULLARI
UYGULAMAKTADIR.
BİLFEN BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMI
Öz saygısı gelişmiş
Çoklu bakış açısına sahip
Üretken
Değişime ve gelişime açık
Geleceği kurgulayan
Mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
İZ BIRAKAN, FARK YARATAN BİREYLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ.
Gelecek; problem çözen, etkili kararlar alabilen, liderlik yapabilen, yaratıcı, esnek, demokratik değerleri olan, inovatif bireyler talep etmektedir.
Her çocuğun güçlü bir yönü vardır. Bu gücün fark edilmesi ve doğru desteklenmesi gerekir.
Her birey farklıdır, farklılığı bir değer ve zenginliktir.
Özellikle öz güven ve öz saygı açısından erken yaşlardan itibaren çocuğun potansiyelinin desteklenmesi son derece önemlidir.
Bilfen Bireysel Gelişim Programı ile öğrencilere,
Ders içi zenginleştirme
Ders dışı farklılaştırma
Farklı zamanlarda birbirleri ile etkileştirme fırsatı verilir.
Öğrencilerin güçlü yönleri merkeze alınarak onlarda sürdürülebilir bir fark yaratmak elimizde.
Öğrenci ile eğitim sürecine yönelik tasarlanmış eğitim programı arasında bir uyum olduğu zaman; motivasyon, olumlu tutum ve çaba artmaktadır.
IPT ile ilgili veli görüşleri